zásady zpracování osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením webových stránek www.ebuu.cz umožňujete Mgr. Kristýně Farkašové, IČ: 02993384, se sídlem Na Veselí 22, Praha 4 – Nusle, 140 00 (dále jen „Ebuu“ nebo „Správce“) využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením webových stránek umožňujete Ebuu (Mgr. Kristýna Farkašová, IČ 02993384) se sídlem [Na Veselí 22, Praha 4, 140 00] (dále jen „Správce“) využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

2.1. Údaje poskytnuté přímo od Vás. Na Ebuu jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webové stránce www.ebuu.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Ebuu také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Ebuu na webových stránkách užíva cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení webových stránek Ebuu, které slouží pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu Ebuu, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu Ebuu na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Ebuu údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. Ebuu nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či orientaci apod.

 

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Ebuu a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Ebuu vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro sdělení naší nabídky Ebuu, kdy na základě uvedené e-mailové adresy zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Ebuu již zakoupili anebo půjčili. Souhlas Ebuu udělujete v průběhu registrace.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Ebuu formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Ebuu především e-mailovou adresu, kdy zpracování probíhá pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky Ebuu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

 

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci Ebuu mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

4.1.1. kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

4.1.2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Ebuu na e-mailové adrese napisnam@ebuu.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Ebuu ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM? 

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Ebuu. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Ebuu.

5.2. Ebuu dále jako Správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Ebuu pro účely a způsobem, které Ebuu stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Ebuu využívá, patří:

5.2.1. Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4,

5.2.2. PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice,

5.2.3. Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing).

 

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

6.1. Ebuu zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Ebuu následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Ebuu požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Ebuu po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Ebuu a požadovat:

7.1.1. Informace ohledně osobních údajů, které Ebuu zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Ebuu. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

7.1.2. Přístup k údajům, které jste poskytli Ebuu, ať v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky.

7.1.3. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Ebuu správně vyřídit Vaši objednávku.

7.1.4. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Ebuu zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

7.1.5. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Ebuu nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Ebuu Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

7.1.6. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Ebuu k jinému subjektu, kdy Ebuu předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci Ebuu vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Ebuu neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Ebuu se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ebuu prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně osobních údajů v souladu s GDPR.

8.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9. KONTAKT

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Ebuu e-mailem na adresu napisnam@ebuu.cz, nebo na telefonním čísle +420 776 099 113.

 

10. ÚČINNOST

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 30. 11.2018